Samarbejdspartnere

 • LGP-Consult
 • Reva – Sønderborg
 • Udviklingshuset HR – Sønderborg kommune
  - Diverse kurser
  - Forløb sammen med Erhvervspykolog Lis Skov for ansatte der er sygemeldte med arbejdsrelateretstress.
 • Sundhedsordningen ved Sønderborg kommune: Forebyggende forløb for ansatte .
  - Powerwalk/afspænding
  - Kropsbevidsthed/stressforebyggelse/afspænding.
 • Sundhedshuset´s Fysioterapi, Ringgade, Sønderborg.
 • Als kiropraktorcenter

Her er nogle af de steder jeg har udført forskellige opgaver de senere år
Disse kan kontaktes for yderligere referencer:

 • Retten i Sønderborg: Ergonomi – fysisk Arbejdspladsvurdering.
 • Uldahl: Temadag Personale.
 • Rådyrvejens Børnehave: Kropsbevidsthed- Afspænding- Stresshåndtering.
 • Centraloperationsafdelingen Sønderborg Sygehus: Tema dag – Personale
 • De 3 Sønderjyske krisecentre: Temadag vedr. Postraumatisk stress.
 • Børnegården Ullerup: Personaleforløb – Skab balance mellem arbejdsliv og privatliv.
 • SFO-Hørup: Temadag personale.
 • Børnehaven Ved Skellet. Balance mellem arbejdsliv og privatliv. Foløb på 12 timer.
 • Vækstfonden: Ergonomi