Meditation / Mindfulness

I disse tider skrives der rigtig meget positivt om meditation. Meditation har eksisteret i mange år i mange kulturer. De seneste år hvor der er blevet forsket i mindfulness meditations formen, er det blevet virkeligt populært i vores kultur. Meditation har forskellig betydning i forskellige menneskers bevidsthed. Her er nogle eksempler:

 • At opnå ro og balance.
 • Opnå harmoni, glæde, nærvær og nærvær i ens relationer.
 • Opnå større psykisk robusthed.
 • Forebygge stress og sygdom.
 • For at lære sig selv at kende og fremme personlig og spirituel udvikling.
 • For at styrke koncentrationsevnen, opnå øget energi og overblik i hverdagen.

Mit ønske med at undervise i meditation er at den enkelte opnår en dybere kontakt til sit indre jeg. En større selvberoenhed hvor det er muligt for den enkelte at navigere med kontakt til sig selv og finde ro i sig selv samtidig med at der handles ud i livet med en bedre kontakt til og forståelse af andre.

Egen erfaring med meditation:

 • Mange års egen praksis i meditation.
 • 9 års erfaring i gruppe med medidativ bevidsthedsudvidelse ved Inger Krohn.
 • Forløb på vækstcentret i Nr. Snede i meditation og eksistens.
 • Instruktør udd. I Mindfulness meditation.
 • Flere seminarer ved danske minfulness instruktører, bl.a. Charlotte Mandrup.

”Vi er her for at opdage den dimension inden i os, som er dybere end tanken”. Eckart Tolle

Der tilbydes meditationstræning på hold hver anden onsdag. Holdene forløber over 10 gange af 1½ time.

Der vil være dialog om hvad meditation er og der tilbydes forskellige meditationsøvelser, såsom fokusmeditation, indsigtsmeditation, lysmeditation. Der vil tilbydes både guidede og uguidede meditationer.

Forløbet hver gang: Kom ”tilstede” øvelse. Opmærksomhed på Sind, krop og åndedræt. Kropsbevidsthedsøvelser: Grounding, centrering, blide stræk, energiøvelser og åndedrætsøvelser. Der veksles mellem bodyscan (opmærksomhed i nuet) eller guidet afspænding (autogen træning.) Derefter meditation som kan være guidet eller i stilhed.

På holdet for videregående vil der også være fokus på hjertemeditation, energimeditation og videregivelse.

Tilbydes til virksomheder og institutioner. Nærvær – at skabe sindsro. Varighed 8 gange 2 timer og 1 gang 2½ time. Der tilbydes forløb efter forskrifterne af det anvendte internationalt anerkendte 8-ugers program udviklet af den amerikanske læge Jon Kabat-zinn. Der trænes at implementere Mindfulness i eget liv.

 • Hvad er mindfulness meditation?
 • Træning af de forskellige meditationer: Kropscanning, siddende og gående meditationer, meditation på åndedrættet, nærvær, tanker og kropslige signaler.
 • Kropsbevidsthedsøvelser: Holdning, åndedræt og stræk der trænes med fuld opmærksomhed.
 • Grundholdninger i mindfulness trænes: Venlighed, åbenhed, nysgerrighed, tålmodighed, udholdenhed, mod og taknemmelighed.
 • Sammenhæng mellem tanker, følelser, sansning og handlinger.

Der kan opnås mental ro, overskud og nærvær. Bedre evne til at tage beslutninger. Større psykisk robusthed og bedre samarbejdsevner. Cd udleveres og der anbefales en træningspraksis på 30 min. dagligt i forløbsperioden. Hvis dette har interesse eller I er blevet nysgerrige på yderligere oplysninger, forløbs sammensætninger og pris kontakt mig da endelig på 74 43 53 28.