Børn og unge

Jeg får en del henvendelser vedr. børn og unge med Motorisk (kropslig) uro, muskelspændinger, hovedpine, stress, angst og mindreværdsfølelse. Jeg arbejder med dette ved at tilbyde følgende: Samtale ud fra hvad der opleves i Kroppen (sansning), tanker, følelser, samspil med relationer og handling ud i livet. Ud fra samtalen kan der arbejdes videre med følgende:

  • Kropsbevidsthedsøvelser hvor sansning trænes. Der sættes fokus på åndedræt, spændingsniveau i kroppen, holdning, afgrænsning og centrering.
  • Manuel afspænding
  • Visualisering
  • Åndedrætsøvelser
  • Opmærksomhedstræning i nuet
  • Balance træning
  • Energi øvelser

Målet med behandlingen er en dybere kontakt til sit indre jeg og en større selvberoenhed, hvor det er muligt for den enkelte at navigere med en kontakt til sig selv og finde ro i sig selv samtidig med at der handles ud i livet med en bedre kontakt til og forståelse af andre.