Uddannelse / baggrund

 • 1991 3 årig seminarie udd. Til afspændingspædagog. Nu professionsbachelor til Psykomotorisk Terapeut.
 • Efterudd. I barnets udvikling samt tidligt følelsesmæssige frustrerede børn.
 • Kurser i kommunikation, professionel samtale og Giraf sprog.
 • Kurser gennem 3 år i Mensendieck og Chi qung.
 • 2001 efterudd. I arbejde med traumer og traumatiserede flygtninge.
 • 2005 Fysio-Pilates instruktør udd.
 • Løbende kurser vedr. Stress. Søgt viden fra forskellige teoretikere og praktikere vedr. stress. Bl.a Center for stress.
 • 2007 Certificeret Life- og Buisness coach ved Manning Inspire (Sofia Manning.)
 • 2012 Mindfulness instruktør gennem Seminar.dk
 • Følger løbende kurser gennem Danske Psykomotoriske Terapeuter.
 • Diverse seminarer omk. Meditation og mindfulness.

Jeg har siden 2002 siddet i bestyrelsen på Sønderborg kvinde- og krisecenter, siden 2010 som næstformand. Et stykke frivilligt arbejde jeg er glad for at være en del af.

Derudover modtager jeg løbende supervision på det arbejde jeg laver. Har kollegaer jeg udveksler erfaringer med. Har fast meditations gruppe hvor der arbejdes med energi og personlig udvikling.