Personlig vækst

Personlig vækst

Her tilbydes støtte og vejledning til din udviklingsproces. Efter første samtale aftales der hvad der kan støtte dig i din proces.

Det kan være kropsbehandling, se under behandling i afspænding. Det kan være coachende samtale.

Det kan være øvelser der støtter dig kropsligt, mentalt og sjæleligt.

Som f.eks.

- Kropsbevidsthedsgivende øvelser

- Guidede afspændinger

- Visualiserings teknikker

- Opmærksomhedstræning

- Meditation

Personlig Trivselsprofil

Tilbydes individuelt eller til virksomheder. Gør status over din sundhed, livsstil og vaner. Læg realistiske planer for ændringer, så de passer til dig der hvor du er i dit liv lige nu.

Under dette kan der tilbydes forskellige muligheder, dette aftales med den enkelte person eller med virksomheden.

Der kan sættes forkus på:

- Trivselsskema

- Fysisk tilstand

- Livsstil

- Motionsformer – hvad passer til din personlighedstype, hvad kender du til, hvad har du lyst til.

- Fremtidskontrakt

- Hvad fremmer/hæmmer din sundhed og trivsel.