Stresshåndtering

Der vil være dialog om hvilke gener den enkelte person har lige nu, samt hvilke ønsker der er for forandring. Ud fra dialogen kan der tilbydes mentale og kropslige øvelser, eller en afspændingsbehandling, dette med fokus på at støtte krop og sind i at vende tilbage til optimal balance.

Der kan arbejdes med følgende:

- Forståelse af din stressreaktion.

- Viden om hvad der sker i krop, hjerne og hormonsystem ved langvarig stress.

- Viden om hvilesystemet.

- Teknikker til at nedsætte stressniveau.

- Øget kropsbevidsthed.

- Respirationsøvelser og forståelse af respirationens arbejde.

- Viden om positiv og negativ stress.