Kurser

Jeg brænder for formidling og bevidstgørelse af sammenhængen mellem krop, sind og psyke og hvordan vi med fordel kan bruge bl.a. kroppens ressourcer til at realisere vores største potentialer og skabe mening og sammenhæng i vores liv personligt, relations- og arbejdsmæssigt.

Disse kurser tilbydes til virksomheder og institutioner. Kontakt mig endeligt hvis der er andre kursusønsker.

Stresshåndtering

 • Hvilken stresspolitik er der på virksomheden?
 • Hvad er stress?
 • Positiv og negativ stress.
 • Formidling om hvad stress gør ved krop, sind, psyke og adfærd.
 • Personlighedstyper og stress.
 • Aktivering og deaktivering.
 • Doing/being.
 • Stresshormoner, endorfiner og hvilehormoner.
 • Tankemønstre og stress.
 • At skabe nye handlemuligheder.
 • Kropslige øvelser der styrker sanseapparatet.
 • Mentale øvelser til at træne opmærksomhed og fokus.
 • Mindfulness (træning om at være i nuet).

Dybdeafspænding

Er en aktiv process på at mærke krop og sind i hvile. Under dybdeafspænding er der fokus på kroppens sansesystem samt kroppens signaler. Ved at lave afspænding er det muligt at bringe hjernens elektriske impulser ned i alfa – frekvens. Dvs. i dyb hvile der hvor roen, ren værensfølelse og kreativiteten har mulighed for at komme til. Her frigives også kroppens endorfiner (lykkehormoner).

Meditation – Mindfulness.

Nærvær – at skabe sindsro. Tilbydes til virksomheder og institutioner. Varighed 8 gange 2 timer og 1 gange 2½ time. Der tilbydes forløb efter forskrifterne af det anvendte internationalt anerkendte 8-ugers program udviklet af den amerikanske læge Jon Kabat-zinn. Der trænes at implementere Mindfulness i eget liv.

 • Hvad er mindfulness meditation?
 • Træning af de forskellige meditationer: Kropscanninger, sidd. Og gående meditationer, meditationer på åndedrættet, nærvær ,tanker og kropslige signaler.
 • Kropsbevidsthedsøvelser: Holdning, åndedræt og stræk der trænes med fuld opmærksomhed.
 • Grundholdninger i mindfulness trænes: Venlighed, åbenhed, nysgerrighed, tålmodighed, udholdenhed, mod og taknemmelighed.
 • Sammenhæng mellem tanker, følelser, sansning og handlinger.

Der kan opnås mental ro, overskud og nærvær. Bedre evne til at tage beslutninger. Større psykisk robusthed og bedre samarbejdsevner. Cd udleveres og der anbefales en træningspraksis på 30 min. dagligt i forløbsperioden. Hvis dette har interesse eller I er blevet nysgerrige på yderligere oplysninger , forløbs sammensætninger og pris kontakt mig da endelig på 74435328.

Fysisk og psykisk trivsel på arbejdspladsen

Der er forskellige tilbud. Her er en af mulighederne: Der tilbydes et fælles oplæg om hvordan den fysiske krop arbejder. Samarbejdet mellem led, muskler, nerver og kredsløb. Hvad der skaber spænding og hvad afhjælper. Oplæg om daglig brug af kroppen og ændring af vaner. Der tilbydes nogle få fælles øvelser. Der er også mulighed for oplæg omk. psykisk trivsel, sygefravær og stresshåndtering på arbejdspladsen. Derefter tilbydes individuel vejledning, ved den enkeltes arbejdsplads. Dialog med den enkelte om den fysiske arbejdsstation. Hvad virker godt, hvad har brug for forandring. Individuelle øvelser. Dialog om trivsel og matchning af arbejdsopgaver.Opfølgning på virksomheden noget tid efter for at høre hvad virker.

Personalepleje, krop og bevidsthed. Bliv langtidsfrisk!

Forebyg livsstilssygdomme og få langtidsfriske medarbejdere. Deltagere: Interesserede personalegrupper. Indhold:

Kropsbevidsthedsgivende øvelser:

 • Der styrker kredsløbet.
 • Øger smidigheden
 • Stabiliserer og styrker
 • Øger balancen
 • Holdningskorrigerer
 • Energi øvelser
 • Øvelser der øger bevidstheden på åndedrættet
 • Op- og afspændingsøvelser

Der kan fokuseres på forskellige kropsområder f. eks skulder/ nakke, alt efter hvad gruppen ønsker. Mindfulness- og meditative øvelser. Der afsluttes hver gang med en guidet afspænding. Der kan arbejdes med temaer som:

 • Kost – mad der giver energi.
 • Sammenspil mellem krop, tanke, følelser og adfærd.
 • Balance cirkel: Personligt, familie, arbejde.
 • Grounding, centrering, afgrænsning og relationer.

Der kan vælges ud af indholdet som gruppen ønsker det. Efter kurset: Er du bedre til at bruge, nyde og mærke din krop.

 • Har du redskaber til at opnå større fokusering og ro.
 • Har du redskaber til personlig stresshåndtering.
 • Mulighed for at blive en mere nærværende kollega samt få kendskab til dine kollegaer på en anden måde end du hidtil har haft.
 • Forebygge sygedage.

Kurset tilbydes i forlængelse af en arbejdsdag, varighed 1½ – 2 timer, kurset tilbydes ikke under 4 gange. Gruppen vælger selv om det er 1 uge, 14 dage, 3 uger eller 1 måned imellem gangene.

Ha´det bedre ved din pcér.

Få mere energi til fritiden!

Deltagere: Der tilbydes blandede hold. Men også rene herrehold.

Efter kurset:

 • Har du redskaber til at forebygge øjne/ nakke/ skulderproblematikker.
 • Er du klarere i hjernen og er en bedre medarbejder.

Indhold:

 • Viden om nakke og skuldre.
 • Holdningskorrigerende øvelser
 • Træning af nakke og øjne.
 • Strækøvelser
 • Afspænding af øjne, nakke og skuldre.
 • Åndedrætsøvelser
 • Power/Relax.
 • Opbyg gode kropsvaner.

Kurset skal afholdes over 2 gange med 14 dage imellem og gerne 2 timer hver gang

Skab balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Hvordan skaber jeg positive forandringer i forhold til mig selv.

Deltagere:

 • Dig, der indimellem føler du mangler redskaber til positiv forandring.
 • Dig, der har lyst til at gå på arbejde med større glæde.
 • Dig, der har lyst til at se positivt på dine prioteringer.
 • Dig, der syntes tankerne indimellem kører i ring.
 • Dig der syntes du skal være god ved alle andre end dig selv.

Efter kurset:

 • Er du bedre til at opnå større ro og fokusering.
 • Er du bedre til at skabe personligt overblik
 • Er du bedre til at træffe valgene der virkelig betyder noget for dig.
 • Er du bedre til at være i nuet.
 • Er du en opmærksom kollega

Har du redskaber du kan bruge i hverdagen, som kan skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Indhold:

 • Hvordan for jeg mere energi og mindre tankemylder ?
 • Hvad gør jeg når kroppen larmer?
 • Den gode vane.
 • Livshjulet.
 • Kropslige signaler og tankemønstre.
 • Dit eget anerkendende rum.
 • Koncentrations-/og fokuseringsøvelser.
 • Dybdeafspænding
 • Mindfulness- og meditative øvelser.
 • Handle gear – værens gear.
 • Arbejdslivet – vilkår og forandringer.

Kurset veksler mellem involverende oplæg, refleksion, dialog og en del kropslige øvelser.

Du forpligter dig til – mellem hver kursusgang – at lave øvelser og reflektere over det der har inspireret dig på kurset.

Kurset afholdes over 3 gange 10-12 timer i alt.Medbring – liggeunderlag, tæppe, pude, behageligt tøj samt forandringsparathed :)

Max. 15 personer

Hold hjerne og krop elastisk

Krop – Bevidsthed – Afspænding.

1½ time med den gode motion, det gode grin og den aktive pause.

Indhold:

 • Træning af kroppen med fuld opmærksomhed.( Der tilbydes øvelser der styrker kredsløbet, øger smidigheden, stabiliserer, øger balancen og holdningskorrigerer.)
 • Øvelser der øger bevidsthed om åndedrættet.
 • Mindfulness teknikker.(Opmærksomhed på her og nu.)
 • Guidede afpændinger.

Du vil opnå:

 • Øget kropsbevidsthed
 • Stressreduktion
 • Nærvær

Kurset tilbydes til virksomheder og institutioner og forløber over 10-12 gange.

Chok og Posttraumatisk stress (PTS.)

Der tilbydes temadag til institutioner og virksomheder.

Hvad er PTS.

Hvad sker der i kroppen ved PTS.

Hvad kan reaktivere chok og PTS.

Hvad sker der når chok og PTS reaktiveres.

Hvordan påvirkes adfærd og socialt liv.

Der vil være afveksling mellem oplæg, refleksioner og praktiske øvelser.

Forkælelsesdag

Tilbydes i privat regi eller til personalegr. i virksomheder.

Der tilbydes 1 times kropstræning med elementer fra pilates, eutoni, chi qung, effekt, yoga og kropsbevidsthed. Sammensættes så alle kan deltage.

Forkælelsesdagen kan gøres fuldendt, ved at have fokus på sund forplejning, jeg giver gerne forslag eller står for forplejningen.

læs mere…

Kropsbevidsthedskurser- og ergonomikurser.

Tilbydes til virksomheder og institutioner.