Om Balance

Balance tilbyder individuel vejledning, undervisning samt kurser i dybdeafspænding, visualisering, meditation samt kropsbevidsthed med henblik på personlig vækst.

Din personlige vækst set i et helhedsperspektiv, hvor den fysiske krop, følelserne samt samspillet med dine relationer og din væren er i centrum. Vejledningen / undervisningen har til hensigt at videregive dig mulighed for at opnå større glæde til dig selv, livet og omgivelserne, samt nye handlemuligheder i hverdagen i forhold til personlighed, omgivelser og arbejdet.

Der stilles i det daglige store krav i omskiftelighed til det enkelte menneske, både på det fysiske og mentale plan. For at kunne imødekomme omskifteligheden, på en tilfredsstillende måde for den enkelte, er det vigtigt, at der skabes balance mellem krop, sind og intellekt.